16 kwi '16

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Z UNIFUND W KRAKOWIE

Zapraszamy na nieodpłatne konsultacje
21 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:00 – 17:00

w siedzibie firmy pod adresem:
os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

Sprawdź jakie masz możliwości pozyskania dotacji dla swojej firmy!

Trwają nabory w trybie konkursowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Przedsiębiorcy mogą zyskać dotacje

w Województwie Małopolskim m.in. na:
• doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
• doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym (projektowanie materiałów reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży
• doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
• udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium RP lub za granicą

Serdecznie Zapraszamy.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę