27 mar '08

Dzień Otwarty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krak

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie

zaprasza

31 marca 2008r. na
Dzień Otwarty

W programie:

I. GRUPOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE
· Metody poszukiwania pracy
· Planowanie kariery zawodowej
· Rekrutacja i selekcja

II. FILMOTEKA – Pociąg do kariery

III. SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI

IV. INDYWIDUALNE INFORMACJE ZAWODOWE
· Informacje na temat założenia własnej działalności gospodarczej
· Informacje na temat wsparcia w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
· Informacja na temat sieci EURES – europejska mobilność zawodowa (o możliwościach pracy za granicą)

A ponadto w godz. 9.00 – 18.00 funkcjonować będą:
· Sala INTERpracaNET – p. 120 (dostęp do internetowych baz danych ofert pracy)
· TELEPUNKT; 012 424 07 38
· Netpunkt ; centrum@wup-krakow.pl
gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące rynku pracy

Wszystkie spotkania oraz zajęcia odbywać się będę w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach 1, piętro I.

UWAGA! PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAPISY NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE ORAZ INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM osobiście w pokoju 120 w CIZ, telefonicznie pod nr tel. 012 424 07 38 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres centrum@wup-krakow.pl.
Serdecznie zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę