15 wrz '10

e Gospodarka: Idealne CV menadżera

cyt."Doświadczenie i skuteczność działania – to kluczowe czynniki brane pod uwagę przy wyborze menadżera. Kadrę kierowniczą poszukuje się obecnie najczęściej w sektorze IT, handlowym oraz bankowym. Do menadżerów skierowane jest co ósme ogłoszenie znajdujące się w portalu rekrutacyjnym…"
Więcej na:
http://www.praca.egospodarka.pl/56811,Idealne-CV-menadzera,1,46,1.html


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę