6 lut '15

Etyka w finansach konkurs Komisji Etyki Bankowej

Etyka w finansach konkurs Komisji Etyki Bankowej 014-2015: III edycja polska

Misja i wizja
Misją Konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. Konkurs
wykreował już za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną
przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem
na rzecz integralności. Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego Bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.
Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy a także pomysłami na usprawnienie
i ulepszenie systemu.
Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej
propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie
finansów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego,
w tym studentów, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (max 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl
W odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.
Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2015. Końcowy termin nadsyłania esejów: 31 marca 2015.
Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie
finansów i etyki, wybierze zwycięzców. Pula nagród wynosi 26 tys. zł.
Nagrody przekazywane są w formie finansowej.

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski
oraz przekazane do światowej edycji konkursu.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę