23 lut '13

Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

III Krakowskie Forum pt. „Studia! i co dalej… – odpowiedź znajdziesz w Krakowie” odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Krakowa. Szczegółowy program spotkania można znaleźć na stronie Magicznego Krakowa w zakładce Biznes.

http://www.krakow.pl/krakowskie_forum_nbms/23161,artykul,iii_spotkanie.html


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę