6 maj '08

Gala etycznych pracodawców…

O etyce mówi się dużo. No właśnie – mówi się. Czy na tym się kończy? To się okaże, bowiem 19 maja 2008 roku, w warszawskim Hotelu Sheraton odbędzie się uroczysta Gala Rankingu „Kariera z Pracodawcą”,który organizuje Grupa Modus, a tuż po niej Debata Oksfordzka i panel dyskusyjny na temat wyzwań zrównoważonego biznesu. Przedstawiciele działów HR i PR obecni na Gali finałowej wspólnie zastanawiać się będą nad wyzwaniami, jakie stoją przed tymi, którzy działać chcą w Polsce zgodnie z zasadami CSR.

DEBATA OKSFORDZKA o kontrowersyjnej tezie do obrony lub obalenia „Etyczny biznes. To się nie opłaca” oraz panel dyskusyjny dotyczący zrównoważonego, etycznego biznesu, są organizowane są przez Grupę MODUS, wydawcę serwisu www.kariera.com.pl, w partnerstwie merytorycznym z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

Przyjrzymy się problemowi „opłacalności” odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo biznesu. Wezmą w niej udział dwie drużyny, w skład których wejdą przedstawiciele firm, mediów oraz eksperci zajmujący się zrównoważonym rozwojem w biznesie. Jedna z drużyn będzie miała za zadanie wysunięcie argumentów potwierdzających tezę, druga będzie próbowała tą tezę obalić. Drużyny mają z góry narzucone, czy szukają argumentów potwierdzających czy też obalających sporną tezę debaty.

Atrakcyjna formuła debaty oksfordzkiej pozwala na rzeczową dyskusję i jest świetnym wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego, podczas którego drużyny, publiczność i zaproszeni goście skomentują przebieg debaty. Obie drużyny ustosunkują się do swoich argumentów wysuwanych podczas debaty oksfordzkiej. Mogą sami je obalić lub podtrzymać.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę