4 sty '14

GLEN 2014: roczny cykl edukacji globalnej ze stażem w Kenii lub Tanzan

GLEN 2014: roczny cykl edukacji globalnej ze stażem w Kenii lub Tanzanii
Polska Akcja Humanitarna poszukuje osób, które rozpoczną co najmniej roczną współpracę z zespołem edukacji PAH w ramach programu GLEN: pojadą na międzynarodowe szkolenia, 3-miesięczny staż w Kenii lub Tanzanii i będą realizować projekty z zakresu edukacji globalnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2014 roku.
GLEN to program, w ramach którego młodzi Europejczycy:
– uczestniczą w międzynarodowych szkoleniach na temat edukacji globalnej,
– odbywają 3-miesięczny staż w krajach globalnego Południa (w 2014 roku Polacy pojadę do Kenii i Tanzanii),
– prowadzą działania edukacyjne z zespołem edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej po powrocie.
Program skierowany jest dla osób w wieku 21-30 lat. Seminaria wprowadzające odbędą się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem 2014 roku. Wolontariacka współpraca z zespołem edukacji PAH zaplanowana jest na rok po powrocie ze stażu.
W 2014 roku PAH oferuje dwa staże w Kenii oraz jeden w Tanzanii.
Staż w Tanzanii jest przeznaczony dla osób z zacięciem biznesowym lub młodych projektantów. Stażyści/tki pracować będą w stowarzyszeniu TanCraft w Tanzanii, które zajmuje się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. Zadaniem stażystów/ek będzie m.in. pomoc w tworzeniu blogów, kont w serwisach społecznościowych i innych internetowych platform marketingowych ułatwiających sprzedaż, pozyskiwanie funduszy i współpracę. Zespół GLEN będzie również prowadził regularne zajęcia z technologii informacyjnych, koncentrując się na podstawowych umiejętnościach obsługi komputera (arkusze kalkulacyjne, e-mail, serwisy społecznościowe itp.) oraz będzie dzielił się pomysłami w zakresie projektowania i recyklingu.
Drugi staż to propozycja przede wszystkim dla osób lubiących pracę w środowisku wiejskim, zainteresowanych rolnictwem organicznym oraz badaniami. Staż odbędzie się w kenijskiej organizacji KOMHEC, której celem jest poprawa zdrowia publicznego poprzez skupienie się na warunkach życia środowisk najmniej uprzywilejowanych. Do zadań stażystów/ek będzie należało przede wszystkim przeprowadzanie badania potrzeb społeczności wśród rolników w zakresie rolnictwa organicznego. Wyniki badań będą następnie udostępniane kluczowym zainteresowanym stronom i agencjom pracującym nad opracowywaniem odpowiednich przyszłych projektów. Stażyści/tki będą także pracować z rolnikami oraz pracownikami KOMHEC przy przygotowywaniu obornika oraz kompostu.
Z kolei trzeci ze staży odbędzie się w stolicy Kenii – Nairobi. Uczestnicy/czki programu GLEN pracować będą z podopiecznymi organizacji MYSA ze slumsu Mathare. Będą kształtować wśród młodzieży umiejętności filmowe i fotograficzne w ramach programu „Shootback”. Ponadto stażyści/stki staną się mentorami uczniów/uczennic i będą nadzorować ich prace, a także aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach najważniejszych wydarzeń „Shootback”. Drugim celem stażu jest wsparcie codziennych działań programu „Shootback”, obejmujące utrzymanie w odpowiednim stanie ciemni fotograficznej i wyposażenia technicznego, pomoc w zadaniach PR oraz pisaniu projektów. Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z Niemiec lub Czech). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH przez co najmniej rok. Staż jest jedynie elementem przygotowawczym do działalności edukacyjnej po powrocie.
Wszelkie informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/133/5090/wez_udzial_w_programie_glen. Ideę programu przedstawia także materiał TV UMK: http://tv.umk.pl/#movie=2166.
Termin przyjmowania aplikacji mija 7 stycznia 2014 roku.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę