14 sty '14

II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej–Wald

Ruszyła II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej–Wald, którego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w 2013 r. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2014 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej (w formacie .doc.,docx, lub .pdf) na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.pl.
Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej:
a) opinie recenzentów,
b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wymagane są opinie opatrzone podpisem. Dokumenty należy przesłać na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą następujące osoby:
• prof. dr hab. Grażyna Borkowska – kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
• prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
• prof. dr hab. Jan Kordys – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
• prof. dr hab. Marek Zaleski – krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
• dr Tomasz Żukowski – adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Więcej informacji na stronie: http://funduszwieczysty.pl/pl/funds/item/id,303,title,Fundusz–im-prof-Aliny-Brodzkiej-Wald.html

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2014 r.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę