18 wrz '13

II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Ruszyła II edycja konkursu o nagrodę BIK na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z tematyką wykorzystania informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013. Konkurs służy upowszechnianiu wiedzy o systemach wymiany informacji finansowej oraz o wpływie informacji kredytowej na gospodarkę.

Konkurs pod hasłem „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem" przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, którzy studiowali w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Zwycięzców wyłania jury, w skład którego wchodzą profesorowie wyższych uczelni oraz wybitni praktycy, uznani specjaliści w dziedzinie bankowości i ekonomii. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W ubiegłorocznej edycji konkursu nagrodę główną zdobyła praca doktorska na temat zagadnień związanych z funduszami sekurytyzacyjnymi autorstwa Ewy Nastarowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei w kategorii na najlepszą pracę magisterską jury nagrodziło Angelikę Steciak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autorkę pracy dotyczącej wewnętrznych ratingów wykorzystywanych w ocenie ryzyka w bankach.

Konkurs idealnie wpisuje się w misję BIK, jaką jest upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów. Wspieranie powszechnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego, a zwłaszcza edukacja z zakresu odpowiedzialnego kredytowania to ważne elementy budujące dojrzały sektor bankowy. BIK, wzorem swoich zagranicznych partnerów, przywiązuje dużą wagę do kwestii edukacyjnych, prowadząc działania na różnych poziomach, ucząc młodych ludzi bycia oszczędnym i przedsiębiorczym.

W opinii laureatek konkursu, ich prace mają przede wszystkim na celu poszerzenie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania systemu finansowego. – Chciałabym, aby wyniki moich badań przyczyniły się do popularyzacji informacji na temat sekurytyzacji wśród uczestników rynków finansowych – mówi Ewa Nastarowicz. Jak zaznacza Angelika Steciak, napisanie zwycięskiej pracy było naukowym wyzwaniem, wymagającym wysokich zdolności analitycznych i dużego zaangażowania.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, wystarczy do końca października 2013 r. wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@bik.pl. Sprawdź szczegóły.

załącznik na stronie: https://www.bik.pl/wydarzenia/-/article/2013-03-01-ii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę