19 paź '09

II EDYCJAPROJEKTU – Start w biznesie…

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w
konsorcjum z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz
Akademią Górniczo-Hutniczą – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
kontynuują rekrutację uczestników do II EDYCJI PROJEKTU pn. "Start w
biznesie, nowe szanse – nowe możliwości". Projekt realizowany jest w ramach
Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Unii
Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób które czują w sobie "żyłkę"
przedsiębiorczości i chciałyby "zawalczyć" o środki na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba ucząca się w wieku do 24 lat, stałe
zameldowanie na terenie województwa małopolskiego gminy wiejskiej,
miejsko-wiejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Poszukujemy śmiałków,
których kompleksowo i bezpłatnie przeszkolimy z zakresu prowadzenia własnej
firmy. Nauczymy jak prawidłowo prowadzić księgowość, jak borykać się z
problemami natury prawnej, ale również – jak skutecznie się prezentować,
pozyskiwać Klienta i negocjować z kontrahentami. Uczestnikom projektu,
którzy złożą najlepsze biznes plany przyznane zostanie wsparcie w postaci
dotacji w kwocie maksymalnie 40 tyś zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości
800 zł na pierwsze 6 lub 12 miesięcy działalności.

Rekrutacja do II edycji projektu odbywa się drogą elektroniczną za pomocą
strony www.przedsiebiorczosc.malopolska.pl od dnia 28.09.2009 do
26.10.2009r.

Bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o projekcie wśród studentów
Państwa uczelni.

Z poważaniem

Ewa Siwek

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

tel. (012)614-35-58

e-mail: e.siwek@ctt.krakow.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę