11 mar '13

II KRAKOWSKI FESTIWAL ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Festiwal odbędzie się w dniach od 11-19 marca 2013 r. Udział w wydarzeniu daje możliwość poznania światowych i polskich organizacji realizujących idee CSR. Bezpłatne szkolenia poprowadzą m.in. Coca-Cola, Tauron Polska Energia, Grupa PZU, PwC, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy ONZ Global Compact w Polsce. Imprezy towarzyszące to m.in.: konkurs na Eko konstrukcje z surowców wtórnych, Kino Odpowiedzialnego Biznesu, Flash mob oraz Green Fashion Show – pokaz mody z recyklingu i bar camp. Organizatorzy: Studenckie Forum Business Center Club Region Małopolski, Grupa Naukowa Pro Futuro, SKN Zarządzanie, SKN Zarządzania "Kadra", SKN Ochrony Środowiska oraz WRSS WH AGH. SKN Controllingu i Finansów, SKN Ukrainoznawstwa "Wernyhora" Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków. Partnerem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Więcej informacji o festiwalu na stronach: www.facebook.com/FestiwalOdpowiedzialnegoBiznesu, www.festiwalodpowiedzialnegobiznesu.pl
Zapisy na poszczególne wydarzenia dostępne na stronie:
http://www.festiwalodpowiedzialnegobiznesu.evenea.pl/


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę