15 sty '08

INSTYTUT PRZYWÓDZTWA – Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

serdecznie zaprasza na debatę pt:

„Słodka charyzma czy gorzka konsekwencja?
Smaki przywództwa w Polsce”

Termin: 16 stycznia 2008 roku (środa), godzina 16.00
Miejsce: Warszawski Dom Technika, (sala „B”), ul. Czackiego 3/5

Program:

16:00 – Część I – debata z politykami

· Michał Kamiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
· Sławomir Nowak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP

Moderator: Zbigniew Pisarski – Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

17:45 – Przerwa

18:00 – Część II – debata z dziennikarzami

· Michał Karnowski – publicysta, szef działu krajowego „Dziennika”
· Andrzej Morozowski – dziennikarz TVN, gospodarz programu „Teraz My”, szef sekcji politycznej TVN24

Moderator: Adam Jarczyński – Dyrektor Polskiej Akademii Public Relations

20:00 – Zakończenie

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
przesyłając swoje imię nazwisko na adres msulej@pulaski.pl

Więcej informacji na www.instytutprzywodztwa.pl

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależną, apolityczną instytucją, wspierającą inicjatywy mające na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi swoją działalność w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Ameryce Północnej. Jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy, jest również członkiem stowarzyszenia „Grupa Zagranica”. Fundacja przyznaje Nagrodę im Kazimierza Pułaskiego "Rycerz Wolności" dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Wśród nagrodzonych osób znajdują się profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies oraz doktor Alaksandar Milinkiewicz.

Naszymi partnerami są: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej, Polska Akademia Public Relations.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę