19 lip '13

IV KONKURS „FORTYFIKACJE GDAŃSKA I POMORZA KULTURA AUTENTYCZNOŚCI”

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji interdyscyplinarnego konkursu „FORTYFIKACJE GDAŃSKA I POMORZA KULTURA AUTENTYCZNOŚCI”

Studentów, doktorantów i absolwentów (do dwóch lat po studiach) zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym konkursie “Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności”.

Celem konkursu jest stworzenie koncepcji zagospodarowania zabytkowych przestrzeni Gdańska. Tegoroczny obiekt konkursowy zostanie ogłoszony w dniu konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2013 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny dla zainteresowanych osób w Biurze Karier WSZiB oraz pod adresem mailowym aplikacje@wszib.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres fortyfikacje.konkurs@gmail.com Konkurs odbędzie w gdańsku w terminie 25-28 września 2013 r. Do konkursu zakwalifikowanych zostanie do 40 osób.

Konkurs objęty został patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Partnerami konkursu są Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Stowarzyszenie WAGA, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Biskupiej Górki oraz Gdańska Fundacja Wody. Partnerami strategicznymi są: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna. Patronat medialny:
Radio Gdańsk. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie konkursu oraz na stronie www.ciee-gda.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę