14 lip '14

IX Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

IX Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska
2 – 5 października 2014
Gliwice Katowice Opole

Dołącz już dziś do grona alumnów ośmiu poprzednich edycji projektu
i weź udział w IX Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej!

Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska to czterodniowe warsztaty organizowane, co roku na Śląsku przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Akademia skierowana jest do studentek oraz studentów dziennikarstwa, kierunków pokrewnych, a także do wszystkich tych, którzy interesują się światem mediów w kontekście stosunków polsko-niemieckich, jak i wielokulturowej Europy. Tematem przewodnim Akademii 2014 będzie:
WYRWANE Z KONTEKSTU? SŁOWO A KONTEKST KULTUROWY

Szukamy:
• dziesięć osób z Polski oraz Niemiec, przyszłych/przyszłe dziennikarzy/dziennikarki oraz studentów/studentek pokrewnych kierunków,
• osoby zainteresowane tematyką europejską i regionalną,
• kategoria wiekowa 19 – 26 lat
Warunki:
• dosłanie życiorysu,
• dosłanie listu motywacyjnego min. 1 strona formatu A4,
• termin dosyłania prac do 8-ego września 2014.

Jury (przedstawiciele Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej) wyłoni uczestników, których powiadomi drogą elektroniczną do 12-ego września 2014.
IX Akademia będzie składała się z licznych workshopów, wykładów oraz dyskusji, które będą prowadzone przez polskich oraz niemieckich ekspertów. Podczas warsztatów uczestnicy poznają ciekawe i ważne aspekty pracy dziennikarskiej, aby w późniejszym czasie pod okiem ekspertów samodzielnie przygotować własny materiał. Najlepsze prace zostaną opublikowane na specjalnej stronie poświęconej Akademii Dziennikarskiej www.media.haus.pl
W tym roku skoncentrujemy się na tworzeniu przekazu dla zdarzeń w innym kraju i umiejętności tworzenia ich kontekstu kulturowego. Same słowa nie zawsze znaczą to samo!
Pragniemy również, by uczestnicy poznali region pod kątem krajoznawczym i historycznym.
Akademia będzie tłumaczona symultanicznie w języku polskim i niemieckim. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Akademii Dziennikarskiej!

Kontakt: Weronika Wiese, manager projektów w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, tel.: + 48 ( 32 ) 461 20 70, faks: +48 (32) 461 20 71, E-mail: weronika.wiese@haus.pl, więcej informacji na stronach: www.haus.pl, www.kas.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę