15 lut '13

Jesteś niepracującym rodzicem? Bezpłatne spotkania z doradcą!!

Jesteś niepracującym rodzicem? Chcesz określić ważne dla Ciebie cele w obszarze zawodowym i/ lub osobistym oraz opracować plan ich osiągnięcia?

Zapraszamy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie.

Dzięki bezpłatnym, indywidualnym spotkaniom z doradcą zawodowym:

rozpoznasz talenty, które możesz wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych
w różnych obszarach życia,
sprecyzujesz swoje cele zawodowe i osobiste,
opracujesz własny plan rozwoju zawodowego i osobistego, wspomagający godzenie życia osobistego z zawodowym,
wzmocnisz umiejętność stosowania skutecznych narzędzi, które pomogą
w codziennym planowaniu zadań oraz organizowaniu swojego czasu, zarówno
w domu, jak i przyszłej pracy.

A przede wszystkim będziesz miał szansę na zrównoważony rozwój w różnych obszarach życia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Do kogo kierowana propozycja:

niepracujący rodzice (osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), zamieszkujące województwo małopolskie.

Więcej informacji udzielają:

Doradcy zawodowi: Agnieszka Jałowiec i Magdalena Ogorzałek

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1, sala 003 (parter), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, tel. 12 42 40 738, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę