24 maj '16

Kierunek Kariera

Kierunek Kariera

Co oferuje i dla kogo jest Kierunek Kariera?

W 2016 roku w projekcie oferujemy przede wszystkim:
 specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery oraz
 bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe oraz z kompetencji ogólnych), z których będzie można skorzystać w drugim półroczu 2016 roku.

Z naszych usług będą mogli skorzystać pracujący mieszkańcy Małopolski, którzy:
 zakończyli swoją edukację co najwyżej na poziomie matury, a ukończyli 25 lat, w tym samozatrudnieni, czyli osoby, które prowadzą firmę, ale nie zatrudniają pracowników;
 ukończyli 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia.

W jaki sposób uczestnicy skorzystają z projektu?

Już od lutego na stronie www.pociagdokariery.pl osoby zainteresowane ofertą projektu będą mogły zgłosić chęć udziału w Bilansie Kariery. Aby umówić się z doradcą zawodowym będą musiały wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli spełnią wymogi dotyczące zatrudnienia, wieku i wykształcenia przystąpią do projektu i rozpoczną Bilans. W trakcie tej usługi uczestnicy odkryją, nazwą i uporządkują wraz z doradcą zawodowym, wszystko to, co wiedzą i umieją. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i skompletują portfolio, a doradca pomoże im stworzyć indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Doradca zawodowy podczas kilku kolejnych spotkań przeprowadzi z uczestnikiem projektu szereg rozmów, dzięki czemu uczestnicy poznają siebie i będą mogli lepiej określić swoje możliwości, to co chcą robić w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Uczestnicy dowiedzą się, co stanowi ich przewagę na rynku pracy.

Od połowy roku uruchomimy system bonów szkoleniowych, dzięki któremu uczestnicy na bazie stworzonego z doradcą planu rozwoju wybiorą dla siebie jedną z form kształcenia: szkolenie, studia podyplomowe czy np. przystąpienie do egzaminu z języka obcego. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie 13% wartości danej usługi szkoleniowej.

Oferty kształcenia będą dostępne w bazie tworzonej w ramach projektu. Baza ta będzie obejmowała usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych, które spełnią określone wymogi jakościowe i zgodzą się na rozliczanie płatności przy pomocy bonów szkoleniowych.

Dlaczego bony?

Bony szkoleniowe to prosty, szybki, przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru sposób na rozwinięcie swoich kompetencji lub podniesienie kwalifikacji. System podmiotowego finansowania kształcenia (przez bony szkoleniowe) daje możliwość skorzystania z funduszy unijnych bez zbędnych formalności. Uczestnik szkolenia nie musi przechodzić skomplikowanych procedur naboru, ma możliwość wyboru dostosowanego do swoich potrzeb szkolenia, a płatności w formie bonów ułatwiają rozliczenie.

Więcej informacji o projekcie udziela:

Biuro Projektu Kierunek Kariera
e-mail:kariera@wup-krakow.pl
tel. 12 619 84 95


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę