10 mar '09

KIONKURS – Studiuję, pracuję, zarządzam

ROZWIŃ FIRMĘ Z LESZKIEM CZARNECKIM
Warszawa, 4 marca 2009 – Jeszcze niespełna miesiąc by wysłać swoje zgłoszenie na konkurs „Studiuję, pracuję, zarządzam”.
Jest on szansą na sprawdzenie samego siebie oraz skonfrontowanie swoich pomysłów na firmę z wiedzą i doświadczeniem członków kapituły, w której są ludzie od lat zajmujący się biznesem.
Liczy się pomysł, świeże spojrzenie i entuzjazm, należy jednak pamiętać, by nadsyłane propozycje rozwoju istniejących już firm osadzone były w realiach gospodarki. Wysokość wygranej nie jest ograniczona limitem kwotowym,
a jedynie potrzebami inwestycyjnymi zwycięskiego projektu.
Każdy powinien spełniać pewne warunki formalne, aby wystartować w konkursie: trzeba mieć nie więcej niż 29 lat, być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą od co najmniej roku.
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie programu www.przedsiebiorczosc.com.

Więcej informacji:
kontakt@przedsiebiorczosc.com


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę