8 paź '09

Konferencja "20 lat demokracji, 5 lat członkostwa. jaka Polska w jakie

Celem konferencji jest dyskusja o aktualnych wyzwaniach związanych z procesem integracji europejskiej, prezentacja roli Polski na europejskiej arenie politycznej oraz podsumowanie dwudziestu lat doświadczeń przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Debata toczyć się będzie wokół trzech obszarów tematycznych:
Dwadzieścia lat demokracji – jaka Polska? Współczesne znaczenie pojęcia demokracji, droga ku demokracji krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz wpływ transformacji politycznej na ich społeczeństwa.
Obywatele Unii Europejskiej. Aktywne obywatelstwo – sposoby jego tworzenia i wspierania oraz jego wpływu na rozwój społeczeństw. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej – wymiar polityczny oraz socjologiczny.
Europa w świecie. Rola Europy i Unii Europejskiej (transatlantyzm, proces barceloński, europejska perspektywa Bałkanów Zachodnich) w geopolityce. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej
i polski wkład w jej tworzenie.
Istotnym elementem konferencji będzie zdefiniowanie podczas debaty wyzwań przyszłości, które stoją przed Unią Europejską jako znaczącym i odpowiedzialnym graczem na arenie międzynarodowej.
Podczas konferencji studenci kierunków europejskich, będą mieli możliwość wystąpienia
z referatami, które wcześniej zostaną poddane ocenie merytorycznej przez pracowników Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Strona internetowa Konferencji, na której można znaleźć więcej informacji oraz Call for Papers to: www.20lat.info
Sesja otwierająca odbędzie się w dniu 24 listopada 2009 r. w Auli Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę