31 maj '13

Konferencja "Nauka z biznesem, biznes z nauką – to działa”

10 czerwca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję „Nauka z biznesem, biznes z nauką – to działa”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej realizację projektu „Wiedza, Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie"
W trakcie konferencji Pani prof. Ewa Okoń-Horodyńska – ekspert strategiczny ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji przedstawi koncepcję wykorzystania potencjału nauki i przedsiębiorstw dla potrzeb rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W dalszej części programu: dyskusja panelowa prowadzona przez Redaktora Marka Skałę, w której wezmą udział dr Wiesław Bury, prezes Zarządu MARR oraz dyrektorzy centrów transferu technologii przy krakowskich uczelniach realizujących projekt. Zaproszeni goście będą dyskutować o „bridgingu” w świetle doświadczeń wynikających z realizacji projektu. a beneficjenci projektu przedstawią zrealizowane w trakcie projektu zadania oraz ocenią własne doświadczenia projektowe.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel MARR zaprezentuje założenia kolejnego wdrażanego przez Agencję projektu „Wiedza, Praktyka, Współpraca-klucz do sukcesu w biznesie” kontynuującego sprawdzone rozwiązania, wykorzystane w kończącym się projekcie, dla osiągnięcia poprawy współpracy nauki i biznesu w Małopolsce.

KONTAKT:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalna S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków
Departament Zarządzania Projektami i Programami, tel. 012 617 66 21, 012 617 66 82
Osoby do kontaktu: Ewa Obara, ewa.obara @marr.pl, Joanna Jakubowska-Łazęcka, joanna.jakubowska-lazecka@marr.pl
Więcej informacji na temat projektu na stronie: http://www.marr.pl/wpk_konferencja.html


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę