4 lis '13

Konkurs dla studentów

3 października 2013 r. Spółka PGE EJ 1 ogłosiła gólnopolski konkurs dla studentów. Będzie on realizowany w ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”. Konkurs zostanie ogłoszony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykład pt. Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową? wygłosi prof. Andrzej Kraszewski.

Główne cele programu „Atom dla Nauki” to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

Program „Atom dla Nauki” składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego – konkursowego – PGE EJ 1 będzie nagradzać najlepsze prace z różnych dziedzin wiedzy poruszające temat energetyki jądrowej. Na drugi moduł programu PGE EJ 1 składają się wykłady uznanych ekspertów.

Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.

Zadania konkursowe będą polegały na:

socjologia – zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;
turystyka – przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;
komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;
fizyka – oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;
radiobiologia – zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej;
ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;
prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania będzie można znaleźć w dniu ogłoszenia konkursu na stronach www.swiadomieoatomie.pl w zakładce „Atom dla nauki”. http://swiadomieoatomie.pl/program-wspolpracy-z-uczelniami/konkursy.html

Partnerami projektu są: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Patroni medialni to: „Forbes”, „Polityka” oraz Radio Kampus.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę