20 lut '07

Konkurs DM TMS Brokers S.A., World Top Inwestor.

Konkurs DM TMS Brokers S.A., World Top Inwestor.
Kierowany jest w pierwszym rzędzie do studentów kierunków ekonomicznym,którzy już w jakimś stopniu posiadają wiedzę na temat rynku forex.
Jest to świetna okazja do zdobycia doświadczenia na rynku finansowym, które może być później udokumentowane referencjami DM TMS Brokers S.A..
Największą jednak korzyścią z uczestnictwa w zawodach jest możliwość zdobycia uznania wśród inwestorów i zbudowania osobistej marki inwestycyjnej.
Bliższe informacje na stronie
http://www.worldtopinvestor.pl/konkurs.html


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę