11 wrz '08

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości"

Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ogłasza III edycję Regionalnego Etapu Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości"

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" po raz pierwszy ogłoszony został przez Komisję Europejską z inicjatywy prezydencji brytyjskiej pod koniec 2005 r. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w skali UE, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców.

Uprawnionymi do udziału w Konkursie są jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne organizacje przedsiębiorców oraz podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości, zgodny tematycznie z jedna z podanych poniżej kategorii.

Europejskie Nagrody w tym roku mają być przyznawane w 5 kategoriach:
1) promocja przedsiębiorczości,
2) ograniczenie biurokracji,
3) rozwój przedsiębiorstw,
4) inwestycje w kompetencje,
5) przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Opis Konkursu oraz dokumentacja do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/enp/

Wypełnione formularze należy przesyłać do 10 października 2008 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, pokój 108

Osoba do kontaktu: Wiesław Fela, tel. 12 63 03 264, fax 12 63 03 382,
e-mail: wieslaw.fela@umwm.pl

Więcej informacji na stronie: www.european-enterprise-awards.org


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę