2 mar '10

Konkurs „Innowacje w bankowości”,

Miesiąc pozostał studentom na udział w konkursie „Innowacje w bankowości”, opisanie swojego innowacyjnego pomysłu, wygranie stażu oraz 10 000 zł!

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w II edycji konkursu na najbardziej nowatorskie i przyszłościowe pomysły dotyczące produktów i usług bankowych. Laureat konkursu zdobędzie trzymiesięczny staż w banku City Handlowy oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł. Pięciu wyróżnionych autorów prac wygra ponadto nagrody w wysokości 2000 zł każda oraz miejsce w Programie Praktyk Letnich.

Kto może wziąć udział?

Konkurs „Innowacje w bankowości” jako jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie, skierowany jest do studentów z całej Polski. Jego celem jest pobudzenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia oraz poznanie ich potrzeb i oczekiwań względem bankowości. Konkurs jest adresowany do studentów wszystkich uczelni, kierunków i specjalizacji.

Prosta aplikacja

Zadanie konkursowe nie jest skomplikowane i nie wymaga szczegółowej wiedzy na tematy finansów i bankowości. Warunek to wybór jednego z trzech tematów konkursowych i przelanie na papier swoich pomysłów na nowoczesną bankowość. Praca w języku polskim powinna liczyć od 1 do 5 stron maszynopisu. Wystarczy wejść na stronę www.innowacjewbankowosci.pl i do 5 kwietnia 2010 przesłać swoją pracę oraz życiorys poprzez prosty, elektroniczny formularz zgłoszenia.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:
Jakie funkcjonalności powinna posiadać innowacyjna karta kredytowa, aby przekonać klientów indywidualnych do jej założenia i używania?
"Młodzieżowy Bank" – jaki powinien być, by był atrakcyjny dla młodych ludzi? Czym powinna charakteryzować się oferta, sposób dostępu, program lojalnościowy, wizerunek czy pakiet dodatkowych usług?
Nowoczesna placówka banku – jak powinna wyglądać, jakie funkcje powinna spełniać?

Szczegóły i regulamin konkursowy znajduje się na

www.innowacjewbankowosci.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę