13 lis '08

Konkurs INNOWACJE W BANKOWOŚCI

Myślisz innowacyjnie-Wdrażasz innowacje

Szanowni Państwo,
Fundacja Kronenberga organizuje konkurs INNOWACJE W BANKOWOŚCI.
Konkurs adresowany jest do studentów II, III, IV i V roku studiów wszystkich kierunków i typów studiów. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać esej na jeden z pięciu podanych tematów:

I. Jakie funkcjonalności powinno mieć innowacyjne konto osobiste, aby przekonać klienta do jego założenia lub zmiany banku?

II. Jakie innowacyjne rozwiązania bankowe, których brakuje bankowości detalicznej w Polsce wydają Ci się szczególnie godne uwagi i dlaczego? Zwróć uwagę m.in. na możliwości wykorzystania telefonów komórkowych w bankowości.

III. Innowacyjne sposoby wykorzystania płatniczej karty przedpłaconej. Jakie cechy powinna posiadać, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby finansowe klienta?

IV. Lokowanie nadwyżek finansowych w 2020 roku – wpływ trendów światowych na zachowania polskich przedsiębiorców. Jakie elementy pozwolą zbudować innowacyjną ofertę, która sprosta wymaganiom klientów w określonej perspektywie czasowej?

V. Innowacje w rozwoju bankowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynku polskim. Rozważ jedną z następujących kwestii:

§ zmiany w okresie ostatniego roku oraz kierunki rozwoju na najbliższe 2 lata
§ ewolucja potrzeb i zachowań klientów
§ rozwój oferty produktowej i kanałów dotarcia/dystrybucji/obsługi
§ metody akwizycji i aktywacji klientów
§ zmiany wynikające z pojawienia się nowych graczy na rynku
Esej w języku polskim, powinien zawierać nie więcej niż 5 stron maszynopisu /czcionka Times New Roman 12 pkt., pojedynczy odstęp, kolor czarny, numeracja stron/.

Nagrodę główną stanowi staż w Citi Handlowy w ramach, którego zwycięzca będzie mógł wdrożyć swój zwycięski pomysł oraz 10 000 zł.
Ponadto zostanie przyznanych 5 nagród po 2000 zł.

Komplet dokumentów, należy przesłać do 1 grudnia 2008 roku na adres innowacje@kronenberg.org.pl.
Do pracy należy dołączyć życiorys, oraz wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.kronenberg.org.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2009 roku.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę