3 lip '13

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnychzaprasza firmy do wzięcia udziału w XIV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Od pierwszej edycji opiekę nad Konkursem sprawuje Prezes Narodowego Banku Polskiego

Szanowni Państwo
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach stanowi warunek wzrostu ich konkurencyjności. Niezbędna jest zatem analiza zarówno zasobów ludzkich, jak i metod zarządzania ich potencjałem. Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (LZZL) organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest formą pobudzania i upowszechniania takich działań, jak tworzenie spójnego zzl, dostosowanego do strategii firmy czy też rozwój rodzimych metod zzl, odpowiadających jej strukturze i kulturze organizacyjnej. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych
doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji odnoszących sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

Złota Statuetka i tytuł Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla dużych firm)
Złoty Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla dużych firm)
Szafirowa Statuetka i tytuł Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla małych firm)
Szafirowy Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla małych firm)
Bursztynowe Statuetki za osiągnięcia w poszczególnych obszarach zzl
Kryształowa Statuetka dla trzykrotnego zdobywcy jednej z Bursztynowych Statuetek
Na zwycięzców Konkursu LZZL czekają
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

LAUREACI KONKURSU LZZL OTRZYMUJĄ DYPLOMY ORAZ PRAWO POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM
I HASŁEM NAGRODY, Z PODANIEM ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA PRZYZNANA

Mierz wysoko!
Zostań Liderem Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2013

Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu zostają uhonorowani Certyfikatem „Profesjonalny ZZL”
Inwestowanie w kapitał ludzki gwarancją sukcesu firmy
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
uzyskasz informacje o całokształcie zzl w firmie skonfrontujesz swoje działania i osiągnięcia z doświadczeniami ekspertów porównasz swoje doświadczenia w zakresie zzl z doświadczeniami innych firm działających na polskim rynku, dzięki: raportowi ogólnemu, syntetycznemu raportowi o stanie zzl swojej firmy na tle zbiorczych wyników firm uczestniczących w Konkursie otrzymasz szansę na podniesienie prestiżu firmy, potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zzl,umocnienie pozycji na rynku

Ankieta samooceny i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.ipiss.com.pl
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
FUNDATORZY NAGRÓD
PATRONAT MEDIALNY
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
o b s e r w a t o r i u m
z a r z a d z a n i a
Regionalne Izby Gospodarcze
Biuro Konkursu: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. J. Bellottiego 3 b, 01-022 Warszawa.
Barbara Sajkiewicz, tel.: 22 53 67 537, e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl, lider@ipiss.com.pl.
Promocja: Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych: Ewa Gimalska, tel.: 22 53 67 517, e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl.
Osiągnięcia najlepszych zostaną opublikowane na łamach czasopism, m.in. w dwumiesięczniku ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Publikacje pozwolą Państwu zaprezentować swoje dokonania, a innym ocenić swój poziom zzl oraz zapoznać się z najciekawszymi polskimi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

Ogłoszenie wyników i listy laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z promowaniem wiedzy o zzl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę