17 mar '08

KONKURS MŁODYCH BADACZY

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Konkurs Młodych Badaczy skierowany jest do studentów socjologii, psychologii, ekonomii, marketingu, zarządzania i dziedzin pokrewnych oraz matematyki, którzy piszą prace magisterskie bezpośrednio związane z badaniami opinii i rynku. Tematyka prac może dotyczyć np. metodologii, narzędzi i technik badawczych, badań opinii publicznej, analiz rynku i zachowań konsumenckich, regulacji prawnych i środowiskowych dotyczących branży badawczej.

Celem konkursu jest promocja branży badawczej i popularyzacja profesji badacza w środowisku studenckim oraz nawiązanie kontaktu z najzdolniejszymi studentami zainteresowanymi praktyką i pracą w firmach badawczych.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

· I nagroda – kwota 5000 zł

· II nagroda – kwota 3000 zł

· III nagroda – kwota 2000 zł

oraz staże w renomowanych instytutach badawczych skupionych w OFBOR.

Szczegóły dotyczące Konkursu, wraz z regulaminem są dostępne na stronie organizatora www.ofbor.pl lub telefonicznie w Biurze Zarządu Organizacji.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę