19 mar '13

Konkurs na Audycj Radiową "KWALIFIKACJE NA FALI"

KONKURS DLA DZIENNIKARZY RADIOWYCH
KWALIFIKACJE NA FALI

Czy system kwalifikacji to sposób na rozwiązanie problemu bezrobocia? Jak szukać
i znaleźć wartościowego pracownika? Na ile pomogą w tym zmiany na polskich uczelniach? To tylko niektóre tematy, które można poruszyć w ramach organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych konkursu na materiał radiowy, dotyczący krajowych ram kwalifikacji oraz zmian w szkolnictwie wyższym i oświacie. Do udziału zapraszamy dziennikarzy
i studentów kierunków dziennikarskich, wywiady i reportaże można zgłaszać do 30 czerwca 2013 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Współczesny rynek pracy ciągle się zmienia. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Tymczasem dziś, mimo wysokiego bezrobocia, niewielu z nich może znaleźć odpowiednie osoby. Czy pracownik posiadający kilkanaście udokumentowanych umiejętności nie jest atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy? Jak prezes dużej firmy może obiektywnie porównać rzeczywiste umiejętności kandydatów o podobnych kwalifikacjach? W jaki sposób krajowy system kwalifikacji ma pomóc i pracodawcy, i pracownikowi?

Konkurs ma przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na ten temat, chodzi o pokazanie w jasny i przejrzysty sposób, poprzez odwołanie się do rozmaitych przykładów, jak ma wyglądać nowe podejście do kwalifikacji i komu ma służyć, jak wspierać związki między edukacją a rynkiem pracy i motywować do uczenia się przez całe życie.

Do konkursu można zgłaszać materiał radiowy w formie reportażu lub wywiadu, na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji, krajowego systemu kwalifikacji oraz zmian w szkolnictwie wyższym i w oświacie w kontekście krajowych ram kwalifikacji.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno materiały nadane już w programach radiowych, jak również nowo wyprodukowane i niewyemitowane, trwające od 10 do 20 minut.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2013 roku.

Autorom najwyżej ocenionych reportaży i wywiadów zostaną przyznane nagrody pieniężne:
• I miejsce – 5 000 złotych brutto
• II miejsce – 4 000 złotych brutto
• III miejsce – 2 000 złotych brutto

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępne są na stronie internetowej www.kwalifikacje.edu.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Kwalifikacje po europejsku", którego głównym celem jest opracowanie przejrzystego systemu opisywania efektów uczenia się, który będzie potwierdzał rzeczywiste kompetencje zdobyte nie tylko w szkole czy na kursach, ale także w pracy lub życiu codziennym.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę