11 paź '16

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ogłasza kolejną edycję
KONKURSU
na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac licencjackich, magisterskich i doktor-skich z powyższej tematyki, obronionych w 2016 roku, napisanych w języku polskim.
Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• Za pracę licencjacką:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł
II Nagroda: 2.500 zł
• Za pracę magisterską:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł
II Nagroda: 6.000 zł
• Za pracę doktorską:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł
II Nagroda: 8.000 zł
Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2017 roku na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”.
Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę