13 lis '08

Konkurs na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych

Dłuższy termin nadsyłania prac na konkurs

W dniu 31 października Zarząd Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami podjął decyzje o wydłużeniu do 31 grudnia b.r. terminu nadsyłania prac na Konkurs na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych.

Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją tego rynku. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie prace magisterskie dotyczące teorii i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych, obronione w roku akademickim 2007/2008 oraz w roku akademickim 2006/2007. Jury Konkursu, w skład którego wchodzą wybitni znawcy przedmiotu, ocenia prace według następujących kryteriów: merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo w użyciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna pracy.

„Tegoroczna edycja jest już szóstą, która organizujemy. Ubiegłe lata pokazały, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów a nadsyłane prace wyróżnia wysoki poziom merytoryczny i bardzo dobra znajomość zagadnień rynku funduszy inwestycyjnych.” – powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną – 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

„Konkurs Izby to bardzo potrzebna i wartościowa inicjatywa. Dzięki temu, że Jury doceniło moją pracę miałam okazję odbycia stażu w jednym z TFI. Poznałam interesujących ludzi, zdobyłam nowe umiejętności, z bliska przyjrzałam się jak funkcjonuje TFI. Co więcej, Zarząd Towarzystwa docenił moją pracę i zaangażowanie oraz stworzył mi możliwość rozwoju zawodowego, a ja z tej możliwości skorzystałam. Dzięki temu moja przygoda Z TFI trwa do dziś” – powiedziała Monika Knoll, autorka pracy wyróżnionej w IV edycji Konkursu.

Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2009 roku.
Szczegółowe warunki i Regulamin konkursu dostępne są na stronie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10001&id_news=36

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.pl, http://www.izfa.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę