7 paź '14

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna ogłasza KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z ww. dziedzin oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim. Konkurs ten adresowany jest do absolwentów szkół wyższych terenu Województwa Małopolskiego oraz absolwentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Absolwent chcący wziąć udział w Konkursie powinien złożyć w biurze Fundacji swoją pracę magisterską wraz z wypełnioną ankietą, do dnia 31 października 2014r. W Konkursie mogą brać udział pracę obronione między 01.01.2014 a 30.09.2014. Kwalifikują się jedynie te prace, które zostały ocenione na egzaminie końcowym przynajmniej na ocenę dobrą.

Nagrody w Konkursie są finansowe.

Ankietę i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org.

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgnąć również telefonicznie, pod numerami: 12 633 09 86 i 603 31 32 65 oraz osobiście, w siedzibie Fundacji, przy Rynku Kleparskim 13/8.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę