15 maj '24

Konkurs na pracę dyplomową

Konkurs na pracę dyplomową

Najważniejsze informacje:

Termin zgłaszania pracdo 31 lipca 2024 r. – praca oczywiście musi być obroniona,

WAŻNE: Do konkursu mogą być wysyłane prace, które zostały obronione od stycznia 2022 r. – prośba więc o przejrzenie prac z poprzednich lat

 • Kto może wysłać zgłoszenie do konkursu?

Pracę do konkursu może wysłać absolwent – autor pracy, a także za ich zgodą – promotorzy – i tutaj liczymy też, a może przede wszystkim na prace wysyłane przez promotorów.

 

 

 

 • Nagrody:
  1. Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

1).  5000 zł brutto – I Nagroda

2).  3000 zł brutto – II Nagroda

3).  1500 zł brutto – III Nagroda

  1. Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

1).  10 000 zł brutto – I Nagroda

2).  5 000 zł brutto – II Nagroda

3).  2 500 zł brutto – III Nagroda

 • Tematyka prac dyplomowych:

Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:

 1. zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
 2. rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
 3. przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
 4. funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
 5. edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
 6. danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).
 • Sposób zgłoszenia pracy do konkursu:

  Jeśli zgłoszenia dokonuje autor pracy samodzielnie – należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

 1. skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 w dołączonym Regulaminie);
 2. skanu podpisanego oświadczenia Uczestnika (Załącznik nr 2 w dołączonym Regulaminie).
 • Jeśli zgłoszenia dokonuje promotor pracy – należy do zgłaszanej pracy dołączyć:
  1. skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 w dołączonym Regulaminie);
  2. skanu podpisanego oświadczenia Promotora (Załącznik nr 3 w dołączonym Regulaminie).

   Na jaki adres wysłać zgłoszenie konkursowe? konkurs@nzb.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę