18 paź '13

Konkurs o nagrodę Biura Informacji Kredytowej

Trwa II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, który ma poszerzyć wiedzę z zakresu systemów wymiany informacji finansowej, wpływu informacji kredytowej i gospodarczej na zarządzanie ryzykiem oraz funkcjonowania gospodarki.

W konkursie mogą wziąć udział prace, które uzyskały minimum ocenę dobrą i na podstawie których obroniono egzamin magisterski lub doktorski w terminie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs@bik.pl, najpóźniej do 31 października 2013 r.

Więcej informacji: www.bik.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę