20 maj '14

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
oraz IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

W tegorocznej edycji udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. oraz autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione na uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 i 2013 r. Zgłoszenia prac do konkursów mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz uczelnie i promotorzy/recenzenci za zgodą autorów.
Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna trzy nagrody i dwa wyróżnienia:
• pierwsza nagroda w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 15.000 zł,
• druga nagroda w wysokości 10.000 zł,
• trzecia nagroda w wysokości 7.000 zł,
• dwa wyróżnienia po 5.000 zł.
Autorom najlepszych prac doktorskich Kapituła przyzna jedną nagrodę i trzy wyróżnienia:
• główna nagroda w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 30.000 zł,
• trzy wyróżnienia po 10.000 zł.
Autorom najlepszych prac habilitacyjnych Kapituła przyzna jedną nagrodę i trzy wyróżnienia:
• główna nagroda w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 50.000 zł,
• trzy wyróżnienia po 20.000 zł.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 30 czerwca 2014 roku

Szczegółowe informacje oraz plakaty na stronie: www.nbp.pl/magisterska oraz www.nbp.pl/doktorska-habilitacyjna

Koordynator: Wioletta Kawczyńska wioletta.kawczynska@nbp.pl, tel. 22 185-44-61


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę