18 paź '13

Konkurs prac magisterskich – VII edycja

Już po raz siódmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże.

Termin składania prac magisterskich w VII edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” został przedłużony do 25 października 2013.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz siódmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską ”Teraz Polska Promocja”. Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne, fundowane przez organizatorów, a także nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

W ostatnich latach marka Polska zyskała na znaczeniu, a jej wartość wzrosła wielokrotnie. Jesteśmy szóstą gospodarką w Europie i dwudziestą na świecie. Siła polskiej gospodarki, przedsiębiorczości, a przede wszystkim zaradni i pracowici Polacy są podstawowymi motorami marki Polska, które można wykorzystywać nie tylko w promocji eksportu czy inwestycji, ale także kultury, nauki i sportu. Pomimo wielu udanych działań promocyjnych naszego kraju, potrzeba nadal wieloaspektowych badań, które pogłębią wiedzę i wskażą skuteczne rozwiązania.

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia przyjaciół Fundacji „Teraz Polska”, którzy chętnie włączają się w projekty dotyczące badań nad promocją Polski, prowadzonych przez młodzież akademicką. W tym roku po raz pierwszy do grona partnerów dołączyła Fundacja PZU. Ponadto, jak co roku są z nami NASK, Deutsche Bank SA oraz Europol GAZ SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW, INE PAN.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
Pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.)
Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
Kopię promotorskiej recenzji pracy

Na zgłoszenia prac magisterskich czekamy pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego1, 00 – 033 Warszawa.

Regulamin konkursu oraz wszystkie informacje znajdują się na www.terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja

Bieżące informacje także na www.facebook.com/TerazPolska


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę