10 maj '16

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ- najlpsza praca magisterska

Szanowni Państwo,

ruszyła już, jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”
na najlepszą pracę magisterską z zakresu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne,
których łączna pula wynosi blisko 50 tys. zł oraz
uroczysta oprawa gali finałowej.

Na prace konkursowe czekamy do 20 października br.,

~~~~~~~~~~~~~~Tematyka Konkursu~~~~~~~~~~~~~~~~
KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ TEMATYKA KONKURSU

I. WYDZIAŁ: EKONOMIA, FINANSE, STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

A. ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:
• INNOWACYJNOŚĆ
• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
• KONKURENCYJNOŚĆ
1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• rozwój i wspieranie przedsiębiorczości
• konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów
• badania i rozwój
• rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów
• umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki
• rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski
• strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów
• marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów

II. WYDZIAŁ: SOCJOLOGIA, PSYCHOLOGIA, NAUKI SPOŁECZNE, FILOZOFIA, PRAWO I ADMINISTRACJA, KULTUROZNAWSTWO

A. ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:
• LUDZIE
• POTENCJAŁ
• UWARUNKOWANIA

1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• marka Polska, promocja Polski w świecie
• wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie
• dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
• instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)
• marketing polskich miast i regionów
• spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski

III. WYDZIAŁ: NAUKI POLITYCZNE, DZIENNIKARSTWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

A. ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:
• TOŻSAMOŚĆ
• WIZERUNEK
• PROMOCJA

1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• promocja Polski w świecie
• Polska w stosunkach międzynarodowych
• działania marketingowe polskich miast i regionów
• promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie) wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

IV. WYDZIAŁ: WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

A. ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego
• produkty i specjalności regionalne
• międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego rozwój obszarów wiejskich

V. WYDZIAŁ: ZARZĄDZANIE, MARKETING

A. PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA:

1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• marka Polska, promocja Polski w świecie
• działania marketingowe polskich miast i regionów
• międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm
• dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji
• skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja

VI. WYDZIAŁ: TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT

A. ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

1. HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE:
• rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)
• konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu) produkty i specjalności regionalne