16 paź '14

Konkurs Teraz Polska Promocja – przedłużony termin!

Konkurs Teraz Polska Promocja – przedłużony termin!

Termin składania prac magisterskich dotyczących promocji Polski do VIII edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” został przedłużony do 24 października 2014r. Na laureatów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz ósmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską ”Teraz Polska Promocja”. Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

-Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
-Pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.)
-Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
-Kopię promotorskiej recenzji pracy

Na zgłoszenia prac magisterskich czekamy do 24.10.2014r. pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego1, 00 – 033 Warszawa. Więcej informacji i regulamin Konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).

Partnerzy konkursu: Fundacja PZU, NASK i Deutsche Bank Polska SA, EuRoPol GAZ SA
Patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza.
W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę