5 maj '14

Konkurs „Teraz Polska Promocja”

Ruszyła już VIII edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Ideą konkursu jest popularyzacja tematyki marketingu terytorialnego i narodowego, jako ważnego i przyszłościowego obszaru zarówno badań naukowych, jak i praktyki.

Tematyka konkursu – to promocja wizerunkowa (w tym promocja miast i regionów, kształtowanie wizerunku), gospodarcza (w tym promocja eksportu, napływu inwestycji), rolno-spożywcza (promocja produktów i specjalności rolno-spożywczych, rozwój obszarów wiejskich, agroturystyka), turystyczna (tworzenie i promocja produktów turystycznych, wzmacnianie atrakcyjności turystycznej Polski i regionów), sportowa (promocja Polski przez sport i promocja polskiego sportu), kulturalna i naukowa (w tym promocja kształcenia, innowacyjności oraz osiągnięć naukowych i kulturalnych).

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, odbywającej się z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ministerstw oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą jest konferencja naukowa „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, stanowiąca platformę wymiany doświadczeń dot. problematyki promocji Polski

Konkurs „Teraz Polska Promocja” zyskał status jednego z najpopularniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich w naszym kraju.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę