16 sty '14

Konkurs ZBP na nową nazwę stopnia zawodowego !!

Uprzejmie informujemy, iż Związek Banków Polskich (ZBP) ogłasza konkurs na nową nazwę stopnia zawodowego – dotychczasowa nazwa Pracownik Obsługi Klientów (POK).
Jest to jeden ze stopni zawodowych potwierdzony Certyfikatem ZBP, funkcjonujący w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Zapraszamy wszystkich studentów i inne osoby do wzięcia udziału w konkursie!
Zwycięzca konkursu, wyłoniony przez Kapitułę Konkursową sam wybierze swoją nagrodę:
laptop albo szkolenie w formie kursu lub studiów podyplomowych zakończone egzaminem na dowolny stopień zawodowy.

Nazwa powinna odzwierciedlać istotę nowego stopnia zawodowego POK,przeznaczonego dla bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników banków i instytucji pośrednictwa finansowego.

Jednocześnie nie powinna pokrywać się z nazwami stanowisk w instytucjach finansowych.
Konkurs potrwa do 28.02.2014 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i wypełnienie formularza konkursowego pod linkiem

www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne/konkurs

Jednocześnie informujemy, iż Związek Banków Polskich (ZBP) udostępnił także
na stronie www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne w zakładce Egzaminy, nowy terminarz egzaminów na I połowę 2014 roku.
Egzamin ten przeprowadzany jest przed Komisją ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych.

System ten służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych obecnych
i przyszłych pracowników sektora finansowego w Polsce. Uzyskanie przez studentów Europejskiego Certyfikatu Bankowca może pomóc w uzyskaniu pracy w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce i uatrakcyjnić własną pozycję zawodową.

Otrzymanie certyfikatu ECB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy ogólnobankowej i umiejętności,niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca. Zdanie egzaminu jest także jednym z warunków ubiegania się w przyszłości o stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP.

Do egzaminów można przystąpić w trybie eksternistycznym albo skorzystać z oferty kursów lub studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły bankowe, uczelnie wyższe czy inne instytucje szkoleniowe uczestniczące w Systemie Standardów ZBP.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę