5 lip '16

Konkursu VERBA VERITATIS

Szanowni Państwo,

To ostatni miesiąc, który pozostał do zakończenia przyjmowania zgłoszeń do XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu:
– etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy; skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu); egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2016 roku

Więcej informacji o Konkursie:
Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.

KONTAKT:
konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05

NAGRODY:
Dla laureatów przewidziane zostały nagrody pieniężne. Łączna pula nagród pieniężnych na dzień dzisiejszy wynosi
6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu)

MATERIAŁY DO POBRANIA:
• REGULAMIN KONKURSU
https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/regulamin_2016.pdf

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2016.pdf

• MATERIAŁY GRAFICZNE (plakat i grafiki na stronę www i do mediów społecznościowych):
https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/verba-veritatis-2016.rar
Licząc na Państwa pomoc w dystrybucji informacji o Konkursie, pozdrawiam i pozostaję

Z poważaniem,
Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz, KPF


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę