27 lut '14

Kurs CELTA

Podstawowe informacje o kursie CELTA
Kurs CELTA jest adresowany do osób, które chcą uzyskać certyfikat nauczyciela uznawany przez szkoły językowe na całym świecie.

The Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA) to certyfikat, poświadczający posiadanie uprawnień nauczycielskich. Jest on przyznawany przez Cambridge ESOL, University of Cambridge.Ukończenie programu CELTA z wynikiem pozytywnym stwarza solidne podstawy do dalszego rozwoju i podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs CELTA?
Kurs jest przeznaczony głównie dla osób o niewielkim lub żadnym doświadczeniu w
nauczaniu języka angielskiego i nie posiadających formalnego przeszkolenia w tej dziedzinie.Kandydaci przyjmowani na kurs CELTA muszą posiadać kompetencje językowe na wysokim poziomie, zarówno w piśmie i w mowie, wymagane by móc bez problemu uczestniczyć w kursie (post CEA)

Na czym polega kurs CELTA?
Kurs CELTA koncentruje się na praktycznych aspektach nauczania języka angielskiego. Kandydaci poznają miedzy innymi zasady efektywnego uczenia,jak również poznają praktyczne i użyteczne techniki pracy z uczniami. Uczą się efektywnych technik ESL/EFL.

Praktyki metodyczne zaczynają się w drugim dnia kursu. Szkolenie kładzie nacisk na zaangażowanie uczniów na lekcji. Uczestnicy prowadzą lekcje języka angielskiego dla grup dorosłych.Uczestnicy obserwują również lekcje prowadzone przez doświadczonych
nauczycieli i piszą krótkie prace pisemne związane z metodyką pracy z uczniami.

Kiedy odbywają się kursy CELTA ?
British Council prowadzi 11 kursów 4 tygodniowych i dwa kursy online.

Szczegółowe informacje na stronie
http://www.britishcouncil.pl/CELTA

Zapraszamy serdecznie!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę