2 cze '17

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego wypełnić będzie można Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to test badający predyspozycje zawodowe, przydatny przy wyborze zawodu oraz profilu kształcenia. Jego wypełnienie trwa około 60 minut.
2 h (9.00-11.00)

Szkolenie odbędzie się w dniu 7.06.2017 r. w godz. 9.00-11.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ( ul Rajska 1, sala 155, prawe skrzydło).

Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez stronę www.cibie.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej
31-124 Kraków, ul. Rajska 1
tel. (12) 37-52-225
biznes@rajska.info
www.cibie.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę