9 lis '20

Liga Akademicka FINSIM. TRWA REKRUTACJA do IX edycji Konkursu.

Liga Akademicka FINSIM. TRWA REKRUTACJA do IX edycji Konkursu.

Liga Akademicka FINSIM. TRWA REKRUTACJA do IX edycji Konkursu.

FINSIM to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym. Obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym i analizie ryzyka. FINSIM to cenione przez pracodawców z wielu branż szkolenie zawodowe dla pracowników, doskonalące umiejętność pracy zespołowej, podziału zadań oraz komunikacji. Jest kierowany do wszystkich uczelni wyższych

FINSIM oferuje studentom:

 • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
 • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji oraz pracy w zespole
 • Prestiż reprezentowania swojej uczelni
 • Możliwość rozwoju praktycznych umiejętności
 • Ćwiczenia z zakresu analizy danych
 • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika

FINSIM poszukuje studentów:

 • z całej Polski, studiujących w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym lub wieczorowym
 • uczęszczających na co najmniej III rok studiów kierunków ekonomicznych, finansów lub zarządzania
 • legitymujących się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3,80
 • wykazujących się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowanych bankowością/finansami
 • zmotywowanych do udziału w projekcie!

Korzyści i nagrody:

 • Zdobycie unikatowej na rynku wiedzy
 • Zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia niezbędnego dla przyszłych pracowników szczególnie instytucji finansowych, udoskonalającego umiejętności pracy zespołowej i skutecznego przywództwa w zespole
 • Zwycięski zespół otrzymuje tytuł i dyplom Laureata Konkursu FINSIM – Liga Akademicka
 • Płatne praktyki w Banku Gospodarstwa Krajowego dla najlepszego zespołu
 • Nagrody rzeczowe i pieniężne dla trzech najlepszych zespołów
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie

Więcej informacji: https://liga.finsim.pl/#czymjest

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 15 listopada 2020 r. (formularz dostępny: https://liga.finsim.pl/zgloszenia-i-rekrutacja/)


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę