8 paź '07

Liga Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do współpracy

Liga Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do współpracy
LOBbuj z nami na rzecz odpowiedzialnego biznesu!

Istnieją młodzi ludzie, którzy aktywnie włączają się w proces zmian społecznych i sami te zmiany inicjują; chcą zmieniać rzeczywistość i twórczo wykorzystywać swój potencjał. Starają się oni brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za otoczenie, w którym żyją i dzięki któremu funkcjonują. Liga Odpowiedzialnego Biznesu będzie wspierać tych młodych liderów, by stawali się kompetentnymi ambasadorami odpowiedzialnych postaw i zachowań zarówno w biznesie jak i w życiu. Udział w programie LOB stwarza okazję nie tylko do rozwijania umiejętności organizacyjnych, menedżerskich i przywódczych, ale także do rozwoju osobistego dzięki przygotowanym specjalnie dla liderów LOB spotkaniom, warsztatom i szkoleniom oraz realizacji samodzielnych projektów.
Jeżeli:
§ Jesteś studentem
§ Aktywnie działasz w organizacji studenckiej
§ Interesujesz się odpowiedzialnym biznesem (CSR)
§ Chcesz rozwijać swoje zawodowe i osobiste kompetencje
Dołącz do grona Liderów LOB!!!
Prześlij formularz zgłoszeniowy (do pobrania na www.lob.org.pl) na adres : lob@lob.org.pl do dnia 23 października 2007.
Korzyści, które osiągniesz współpracując w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:
§ wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu CSR
§ patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu nad projektem
§ kontakty z przedstawicielami firm partnerskich LOB
§ okazja do nawiązania kontaktów biznesowych
§ rozwój umiejętności profesjonalnego zarządzania projektem
§ rozwój umiejętności pracy z sektorem biznesowym i pozarządowym
§ możliwość reprezentowania LOB w wydarzeniach zewnętrznych
§ możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zarządzania projektem, komunikacji, przywództwa, CSR oraz z umiejętności trenerskich
§ wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami programu
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 022 627 18 71 lub pod adresem justyna.januszewska[at]fob.org.pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to społeczny program edukacyjny realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Danone Sp. z o.o. oraz Fundacją Bankową im. L. Kronenberga przy Citi Handlowy, skierowany do młodych osób zaangażowanych w działalność z obszaru odpowiedzialnego biznesu. LOB tworzy sieć kół naukowych i organizacji studenckich z uczelni w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, które przygotowują i realizują projekty promujące odpowiedzialny biznes w lokalnym środowisku akademickim, samorządowym i biznesowym. W czasie trzech dotychczasowych edycji Ligi zorganizowano ponad 120 warsztatów, konferencji, dyskusji i innych wydarzeń edukacyjnych, w których udział wzięło kilkudziesięciu ekspertów i przedstawicieli firm i które dotarły do ponad 4000 odbiorców.
Patronami medialnymi programu są: Magazyn Akademicki „Eurostudent”, Magazyn Studencki „Motyw”, „Manko”. Miesięcznik Studencki w Krakowie;” oraz Pracuj.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę