15 sty '14

Magazyn SEMESTR on-line

Zostały opublikowane w Internecie wersje on-line dwóch ostatnich wydań Przewodnika HR dla studentów i absolwentów ogólnopolskiego Magazynu SEMESTR – wersje do czytania:


Zapraszamy do zapoznania się z magazynem !


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę