26 kw. '13

Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa

Rozpoczął się II nabór do Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013.Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami.

Regulamin Programu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 25 kwietnia do 9 maja 2013 r. i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 29 maja do 30 listopada 2013 r.

Więcej informacji na stronie: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=10139


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę