14 wrz '15

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2015

„Noc Naukowców” jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w ramach Akcji Marie Skłodowska – Curie Programu Ramowego Horizon 2020. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim ukazanie uczestnikom ciekawych aspektów pracy naukowców. Program obejmujący ponad 1000 aktywności, przygotowany został przez prawie 900 naukowców, ponad 1600 studentów oraz przy współpracy z ponad 30 instytucjami partnerskimi.
W tym roku „Małopolska Noc Naukowców 2015” odbędzie się w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie.
Szczegółowe informacje na temat „Małopolskiej Nocy Naukowców” znajdują się na stronie: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

Zapraszamy
70 osób do pomocy w realizacji projektu „Małopolska Noc Naukowców 2015”
w formie wolontariatu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Zakres zadań w dniu wydarzenia – 25 września 2015 roku m.in.:

• wsparcie organizacyjno-porządkowe w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia działań realizowanych w ramach „Małopolskiej Nocy Naukowców 2015”,
• pomoc przy dystrybucji materiałów promocyjnych,
• udzielanie informacji o poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2015”,
• dystrybucja wzoru ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej przez koordynatora projektu – Departament Rozwoju Gospodarczego.
Miejsce odbywania wolontariatu: Kraków, w godzinach od 15:00 do 24:00.

CO ZYSKUJESZ !!!

• Możliwość spotkania ciekawych ludzi, naukowców, autorytetów w swoich dziedzinach, ludzi o niezwykłych zainteresowaniach;
• Zobaczenie miejsc zwykle niedostępnych dla ogółu społeczeństwa;
• Poszerzenie wiedzy;
• Zdobycie doświadczenia przy organizacji tego typu przedsięwzięcia;
• Otrzymanie zaświadczenia z odbycia wolontariatu w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2015”;
• Interesującą i niecodzienną pozycję do własnego CV;
• Spędzenie wolnego czasu w miłym nastroju i w atmosferze zabawy.

Jeśli jesteś zainteresowany i masz ukończone 18 lat
Podania i CV prosimy przesyłać do dnia 21 września 2015 roku
na adres Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
w temacie prosimy wpisywać: „Małopolska Noc Naukowców 2015”.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Rekrutacja wolontariuszy: Departament Organizacyjno-Prawny, Zespół Personalny, Dagmara Wdowicz,
tel. 012/63 03 146, e-mail: Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
Koordynator projektu: Departament Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej, Małgorzata Gibas, tel. 012/63 03 370.

Dokumenty aplikacyjne: podanie i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.)”.

Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca. Podania niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę