19 lip '18

Małopolska Noc Naukowców zaprasza wolontariuszy do projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ZAPRASZA
Wolontariuszy do realizacji projektu
„MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2018”
w dniu 28 września 2018 roku

„Małopolska Noc Naukowców” to organizowane od 12 lat wydarzenie popularno-naukowe, które w atmosferze zabawy ukazuje uczestnikom najciekawsze aspekty pracy naukowców. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Program zawiera ponad 1 500 wydarzeń, przygotowanych przez około 1 200 naukowców z różnych dziedzin nauki. Wśród aktywności proponowanych przez współorganizatorów są m.in. warsztaty, demonstracje naukowe, wykłady, wizyty z przewodnikiem w labolatoriach i instytutach badawczych zwykle niedostępnych dla ogółu społeczeństwa, gry i konkursy popularno-naukowe. Małopolska Noc Naukowców, ciesząc się popularnością oraz niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczestników, na stałe wpisała się
w kalendarz małopolskich imprez naukowych.

Wydarzenie odbywa się 7 miastach Regionu – Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie, Andrychowie i Chrzanowie. Program Małopolskiej Nocy Naukowców przygotowywany jest przez instytucje partnerskie, w tym: szkoły wyższe, instytuty naukowe, centra badawcze przedsiębiorstwa, szkoły średnie i instytucje popularyzujące naukę.

Szczegółowe informacje na temat „Małopolskiej Nocy Naukowców” znajdują się
na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

Zapraszamy 70 osób do pomocy w realizacji projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018” w formie wolontariatu w instytucjach partnerskich wydarzenia

Zakres zadań w dniu wydarzenia – 28 września 2018 roku m.in.:
• wsparcie organizacyjno-porządkowe w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia działań realizowanych w ramach „Małopolskiej Nocy Naukowców 2018”,
• pomoc przy dystrybucji materiałów promocyjnych,
• udzielanie informacji o poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018”,
• dystrybucja ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej przez koordynatora projektu – Departament Skarbu i Gospodarki.

Miejsce odbywania wolontariatu: Kraków, w godzinach od 16:00 do 24:00.

Dlaczego warto?
• możesz spotkać ciekawych ludzi, naukowców, autorytety w swoich dziedzinach, ludzi o niezwykłych zainteresowaniach,
• możesz zobaczyć miejsca niedostępnych dla ogółu społeczeństwa,
• możesz poszerzyć wiedzę i zainspirować się – może i Ty zostaniesz naukowcem w przyszłości,
• możesz zdobyć doświadczenie przy organizacji tego typu przedsięwzięcia,
• otrzymasz zaświadczenie z odbycia wolontariatu w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018”,
• zyskasz interesującą i niecodzienną pozycję do własnego CV,
• spędzisz wolny czas w miłym nastroju i w atmosferze zabawy.

Jeśli jesteś zainteresowany i masz ukończone 18 lat
Podania i CV prosimy przesyłać do dnia 21 września 2018 roku na adres Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
w temacie prosimy wpisywać: „Małopolska Noc Naukowców 2018”.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Rekrutacja wolontariuszy: Departament Organizacji, Zespół Rozwoju Pracowników, Dagmara Wdowicz,
tel. 12/63 03 146, e-mail: Dagmara.Wdowicz@umwm.pl

Realizacja projektu: Departament Skarbu i Gospodarki, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej, Agnieszka Florek, tel. 12/63 03 370, e-mail: Agnieszka.Florek@umwm.pl

Dokumenty aplikacyjne: podanie i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją i organizacją wolontariatu podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego”.

Do dokumentów należy dołączyć:
• oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
• oświadczenie – informacja dla kandydata dotycząca ochrony danych osobowych, zgodnych z RODO.

Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca. Podania niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę