2 paź '09

Małopolski Pociąg do Kariery

Szanowni Państwo

W dniach 5-11 października 2009, w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, będzie
realizowany projekt Małopolski Pociąg do Kariery. Ideą przewodnią przedsięwzięcia
jest przekazanie informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego oraz planowania
dalszej edukacji i ścieżki kariery.

W trakcie Małopolski Pociąg do Kariery będzie można:

– poznać swoje mocne strony i zainteresowania, ułatwiające podjęcie decyzji co do
wyboru przyszłej szkoły, zawodu lub też jego zmiany;

– rozwinąć umiejętności związane ze skutecznym przygotowaniem się do poszukiwania,
znalezienia lub utrzymania pracy;

– zaplanować rozwój kariery zawodowej;

– uzyskać cenne informacje, m.in.: o zawodach, możliwościach kształcenia, zakładaniu
działalności gospodarczej, prawie pracy i wielu innych.

Wydarzenie będzie obejmowało:

– konsultacje z doradcami zawodowymi,

– zajęcia warsztatowe,

– wykłady,

– Dni Otwarte Instytucji,

– seminaria,

– konferencje tematyczne,

– spotkania informacyjne,

– projekcje filmowe.

Instytucją koordynującą działania w ramach inicjatywy w Małopolsce jest Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie. Jednym z partnerów projektu jest Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie.

Informacje na temat harmonogramów działań poszczególnych instytucji znajdują się na
stronie http://www.wup-krakow.pl/otk/. Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę