22 lis '13

Mapa stypendiów pomoże znaleźć drogę osobistego rozwoju

Ile wynosi średnie stypendium w Polsce? Czy społeczne programy stypendialne oferują coś więcej, niż tylko pieniądze? Czy „uczą się” i dostosowują do swoich odbiorców? Jak komunikować o stypendiach, by trafić do potencjalnych stypendystów i darczyńców? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli ogólnopolska konferencja „Mapa stypendiów w Polsce”, która odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Dobra Sieć.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego badania społecznych programów stypendialnych – „Mapa stypendiów”, przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji BGŻ. Celem badania było przede wszystkim zdobycie aktualnej wiedzy o stypendiach przyznawanych przez NGO, firmy, samorządy lub szkoły, a także znalezienie odpowiedzi, na takie pytania: Jaka jest średnia wysokość stypendiów? Na jaki okres są zwykle przyznawane? Z jakich pochodzą źródeł? Ilu stypendystów z nich korzysta? Czy organizatorzy programów stypendialnych wykorzystują możliwości, jakie stwarza Internet i nowoczesne technologie informacyjne?
Innym ciekawym zagadnieniem jest to, czy instytucje prowadzące programy stypendialne dysponują wiedzą o losach swoich stypendystów oraz czy programy są ewaluowane i dostosowywane do zmieniających się warunków. Wierzymy, że to badanie pomoże mądrze projektować i skutecznie promować nowe programy stypendialne oraz stanie się argumentem w dyskusji ze stroną rządową nad zmianą prawa dyskryminującego obywatelskie programy stypendialne – mówi Paweł Łukasiak z Fundacji Dobra Sieć.
Elementem konferencji będzie również prezentacja Stylebooka Komunikacji Zdaniowej dla Stypendiów w Polsce – efektu współpracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych, które skupione są wokół konferencji „Dobre Stypendia”. Stylebook to propozycja nowego sposobu komunikowania o stypendiach – praktyczne narzędzie, które może być wykorzystywane w budowaniu informacji prasowych, ogłoszeń o naborze wniosków stypendialnych, regulaminów, korespondencji z potencjalnymi darczyńcami i stypendystami. Skierowany jest do organizatorów programów stypendialnych oraz do instytucji zainteresowanych uruchomieniem programu stypendialnego. O stypendiach mówi się nudno albo wcale. Media rzadko są zainteresowane tym tematem, a stypendium to nie tylko pieniądze, lecz także wsparcie mentorów, kurs językowy lub studia na Harwardzie – podkreśla Małgorzata Stradomska-Kalinka z serwisu mojestypendium.pl.
Komentarzem do wyników badania i prezentowanego stylebooka będą dwa panele dyskusyjne – „Przyszłość rynku stypendialnego w Polsce” i „Jak mówić o stypendiach?” z udziałem m.in. Małgorzaty Zdzienickiej-Grabarz – Prezes Fundacji BGŻ, Krzysztofa Daniewskiego – Prezesa Harvard Club of Poland, dr Jacka Wasilewskiego z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Zofii Sapijaszki z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Konferencję poprowadzi Justyna Dżbik – dziennikarka Polskiego Radia.
Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody dla laureatów IV edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne – „Dobre Stypendia 2013”. Do Konkursu swoje programy zgłaszają firmy, fundacje, stowarzyszenia, samorządy i uczelnie. Galę wręczenia nagród poprowadzi dziennikarka Anna Popek.
Wydarzenie jest czwartą konferencją z cyklu „Dobre Stypendia”. W ubiegłych latach w wyniku konferencji powstała Karta zasad dobrego programu stypendialnego. Karta stanowi propozycję dobrowolnego przyjęcia standardów, których przestrzeganie przyczyni się do unowocześnienia systemu stypendialnego w Polsce.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą kontaktować się z organizatorami pod adresem serwis@mojestypendium.pl. Więcej szczegółów dotyczących konferencji na stronie www.mojestypendium.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę