24 paź '14

Metody poszukiwania zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. „Metody poszukiwania zatrudnienia”

Tematyka:
– Aktualna sytuacja na rynku pracy
– Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców
– Metody poszukiwania pracy
– Źródła informacji o wolnych miejscach pracy
– Przygotowanie indywidualnego planu poszukiwania pracy

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, parter, Sala Spotkań Grupowych 006

Na zajęcia można zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1, sala 003, telefonicznie 12 4240738 lub drogą elektroniczną: centrum@wup-krakow.pl

Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę